Özgeçmiş


Dr. Demet Taş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olup halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaktadır. 2008-2010 tarihleri arasında Çin’de bulunmuş ve Çin Tıbbı Sağlık Bilimleri Akademisinde 6 ay süreli temel Akupunktur/moksübisyon ve kupa eğitimi almıştır. Ayrıca bebek masajı ve kozmetik akupunktur kurslarına katılmıştır. Temel akupunktur eğitimi sonrasında Çocuk Hastanesi Akupunktur biriminde ve diğer bazı merkezlerde gözlemci doktor olarak çalışmıştır.  2013-2017 tarihleri arasında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Ergen  Sağlığı  Doktora Programını tamamlamıştır. ABD Texas/Austin’de Ergen Sağlığı bölümünde 2 ay süre ile gözlemci olarak çalışmıştır.   Çocuk sağlığı ve hastalıkları , ergen sağlığı ve akupunktur alanında klinik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

                                

Yayınlar

 • D. Taş, S. Akgül, , O. Derman, N. Kanbur, Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Ergenlerde Mesane Ve İşeme Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi(Doktora Tezi)
 • D. Taş, H. Ünlü, E. Ö. Çopur, Z. Tüzün, Lütfiye H. Özcebe,  Ergenlerde Beden Algısının Yaşam Kalitesi ve Öz Yeterlilik İle İlişkisi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2017; 7(2):133-140 doi: 10.5222/buchd.2017.133 
 • D. Taş, E.Ö. Çopur, Z. Tüzün,  H. Ünlü, L.H. Özcebe. Quality of Life and Self-Efficacy of Adolescents with Chronic Health Conditions, Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (3) : 257-265
 • D. Taş, Y. Düzçeker, S. Akgül, Dr. Z. Tüzün, O. Derman, N. Kanbur. Parental and peer factors on psychiatric symptoms in obese adolescents,First IAAH MENA region conference to be held in Cairo, Egypt during the period , 2017. oral presentation
 • Dr. Demet Taş, Dr.Orhan Derman, Yurdakök Pediatri, Menstruasyon sorunları (amenore, dismenore ve premenstrüel sendrom başlıkları) 2017, Cilt2, kısım 7,Sayfa:1430-1448 (kitap bölümü)
 • D. Tas, MT Cabioglu, Acupuncture İn Pediatric Diseases, Open Access Library Journal, 2016 - File.Scirp.Org
 • D. Taş , M. Türkyılmaz, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Çocuk Hastada Enürezis Nokturna İçin Akupunktur Uygulaması, Ankara Akupunktur 2015; 3 (1): 10-14
 • 5’inci Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, ”Ergen ve Riskler” Kongre Kitabı “Doğu Ve Batı Ergenlerin Riskli Davranışları”,2014,  (kitap bölümü), Dr. Demet Taş.
 • D.Taş, “The trealtment of childhood illnesses with Acupuncture”, Bildiri Sunumu, XVI. İnternational Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (İCMART) World Congress, 6-8th June 2014
 • Tas D, Uncu D, Sendur MA, Koca N, Zengin N. “Acupuncture As a Complementary Treatment for Cancer Patients Receiving Chemotherapy, Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(7):3139-44.
 • Tas D, Acar HV. Does Acupuncture Have a Positive Effect on School Success in Children? J Tradit Chin Med. 2014 Aug; 34(4):450-4.
 • Abstracts, Society For Acupuncture Research 2013 International Conference Impact Of Acupuncture Research On 21st Century Healthcar (D.Tas, V.Acar, P-14 Acupuncture For A Varıety Of Indıcatıons Has An Posıtıve Effect On Academıc Performance In Chıldren) The Journal Of Alternatıve And Complementary Medıcıne Volume 19, Number 7, 2013, Pp. A1–A50
 • Tas DB, Karapınar TH, Targan Ş, Genel F, Atlıhan F, İnan S.  Yenidoğanlarda Nozokomiyal Sepsisin Değerlendirilmesi, Ege Pediatri Bülteni 9(1):5-8, 2002.
 • Tas DB, Karapınar TH, Serdaroğlu E, Atlıhan F, Bak M. Matür Yenidoğanlarda Sepsisde Mikroorganizmaların Dağılımı, Ege Pediatri Bülteni 9(1):9-13, 2002.