Tedavi Çeşitleri

Tedavi Çeşitleri

Geleneksel Çin Tıbbı ve Akupunktur: Geleneksel Çin Tıbbına göre vücutta 12 organın adıyla anılan 12 enerji kanalı yani meridyenler ve 8 ekstra meridyen üzerinde yer alan özel noktalara iğne, laser veya moksa uygulamasına Latince Acu:İğne ve Puncture:Batırmak anlamına gelen akupunktur denir. Akut ve kronik ağrılar başta olmak üzere birçok hastalık tedavisinde uygulanmaktadır.

Ayurvedik Tıp: Eski Hint Tıp sistemi olup özellikle nabız muayenesi ile kişinin doğası(Doşası)değerlendirilerek diyet, bitkisel veya hayvansal tedavi ürünleri,yağ masajları, buhar banyoları ve aromatik tedavi yöntemlerini içerir.

Biofeedback: Elektronik ekipman kullanılarak vücudun verdiği cevapları algılanabilecek düzeyde artırarak rölaksasyon sağlayan bir tekniktir.Özellikle Raynaud hastalığı, migren, hipertansiyon, temporomandibuler eklem sendromu gibi hastalıkların tedavisinde faydalanılır. Beyin dalgalarının biofeedbacki olan Neurofeedback daha komplike bir teknoloji gerektirir ve santral sinir sisteminin nöbetle seyreden hastalıkları ve narkolepside etkilidir.

Şiropratik: Vertebral omurgayı düzelterek kas iskelet sistemine ait ağrıları ve gerginlikleri, ve başağrılarını tedavi eden bir yöntem olup günümüzde temel tıp eğitimini de içeren bilimsel eğitim alan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Homeopati: Doğal özlerin defalarca dilüe edilmesi ile elde edilen ürünlerin vücudun doğaliyileştirme mekanizmalarını harekete geçirmesi ile etkili olan bir yöntemdir.Etken madde dilüe olduğundan yan etkisi yoktur ve özellikle bebek ve çocuklarda güvenle kullanılabilir. Alerjiler,deri hastalıkları,kulak ve solunum yolu enfeksiyonları,romatizmal ve jinekolojik problemler ve başağrılarında kullanılır.

Osteopati: Şiropratikten farklı olarak yalnızca omurga değil vücudun bütün eklemleri üzerinde son derece nazik tekniklerle manipülatif tedavi uygulanır. Akut, kronik, travmatik ağrılar, başağrıları ve temporomandibuler eklem sendromu tedavilerinde faydalıdır. Kranial terapi denen tipinde beyin-omurilik sıvısının kraniosakral ritmi düzenlenerek sinir sistemi dengesi düzenlenir.

Kinezyoloji: Kas testleri kullanılarak tesbit edilen, kaslardaki fiziksel,emosyonel veya enerjetik dengesizlik ve blokajların giderilmesi için uygulanan tekniklerdir. Refleks ve akupres noktalara uyarı ve spesifik vücut hareketleri tarzında uygulanır.

Nöral Terapi: 1940 yılında Dr. Huneke tarafından bulunan teknik seri olarak lokal anestezikenjeksiyonu uygulamasıdır. Akut ve kronik ağrılarda, alerjik hastalıklarda, pre-postoperatifproblemlerde, yüz, çene, diş, hormonal, jinekolojik ve ürolojik disfonksiyonlarda otonomikganglionlar, periferik sinirlere, sikatrislere, tetik noktalarına lokal anestezik verilerek sistem ve fonksiyonlar düzenlenir.

Fitoterapi: Çin tıbbı ve ayurvedik tıpta da yoğun olarak kullanılan bitkisel tedavi bugün sadece yerel tedavi niteliğinde değil bilimsel eğitim ve çalışmalarla tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçası olmuştur. Kimyasal ilaçlardan daha hafif ve daha geç etki etki ederler.

Bioenerji: Hastalıklar vücudumuzu çevreleyen manyetik alanı da etkilemektedir. Teoriye göre Aura adı verilen bu enerji alanı duygusal,mental ve ruhsal tabakalardan oluşmaktadır. Uzman hangi alanda problem varsa onu tesbit edip tedavi etmektedir.