Hakkımızda


2002 yılında kurulan derneğimiz,  Akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp alanlarıyla ilgili hekim camiasını çatısı altında toplayarak, bugüne kadar aktif bir şekilde gelmiştir. Derneğimiz  5 Ulusal Sempozyum , çok sayıda bilimsel faaliyet , her 15 günde bir bilimsel toplantı ve yılda 2 defa dergi  çıkarmak suretiyle, her geçen gün  artan  550 üyesinden aldığı güç ile, bilimsel platformlardaki varlığını sürdürmektedir.