Obesite

Obesite

Cabioğlu MT ve ark. Serum IgG, IgA, IgM, and IgE levels after electroacupuncture and diet therapy in obese women. Am J Chin Med 2007, 35, 955-65.

Cabioğlu MT ve ark. Obezitenin elektroakupunktur tedavisi psikolojik semptomlarla. Int J Neurosci 2007, 117, 579-90. Cabioğlu MT, Ergene N. Obezite tedavisinde elektroakupunktur ve diyet kısıtlaması ile kilo kaybı ile serum leptin ve beta endorfin düzeylerinde değişiklikler. J Chin Med 2006, 34, 1-11.Cabioğlu MT ve ark. Obezitenin akupunktur ile tedavisi. Int J Neurosci 2006, 116, 165-75.Cabioğlu MT, Ergene N. Obez kadınlarda elektroakupunktur sonrası serum insülin, C-Peptid ve glikoz düzeylerinde değişiklikler. J Chin Med 2006, 34, 367-76.Cabioğlu MT, Ergene N. Kilo kaybı için elektroakupunktur tedavisi obez kadınlarda serum total kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol düzeylerini azaltır. J Chin Med 2005, 33, 525-33.Shiraishi T ve ark. Sağlıklı gönüllüler de ve hafif obez hastalarda bilateral auriküler akupunktur stimülasyonunun vücut ağırlığı üzerine etkileri. Exp Biol Med 2003, 228, 1201-7. Lacey JM ve ark. Obezite tedavisi için akupunktur: kanıtların gözden geçirilmesi. Int J Obezite 2003, 27, 419-27.Huang MH ve ark. Diz osteoartriti ve obezite hastalarının rehabilitasyonu üzerinde kilo azaltma etkileri. Artrit Bakım ve Araştırma 2000, 13, 398- 405.