Oftalmoloji

Oftalmoloji

 Pham NH ve ark. Acupuncture Treatment of Dry Eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: E-Abstract 258.

Gronlund MA ve ark. Keratokonjonktivit sicca hastalarında akupunktur tedavisi: Bir pilot çalışma. Acta Oftalmologica Scandinavica 2004, 82, 283-90. Blom M ve ark. Sjögren sendromu olan hastalarda ksoztomi tedavisinde kullanılan akupunktur stimülasyonunun lokal kan akısı üzerine etkileri. J Oral Rehabil 1993, 20, 541-8.