Veteriner Akupunkturu

Veteriner Akupunkturu

Skarda RT, Muir WW3rd. Elektroakupunktur ve butorphanol solunum ve kardiyovasküler etkileri ve rektal ağrı eşiği üzerinde karşılaştırma küre kontrollü rektal distansiyon sonra. J Vet Res 2003, 64, 137-44.

Chiu JH ve ark. Sıçanlarda analjezik ve nonanaljezik acupoints de elektroakupunktur yanıt olarak farklı merkezi belirtileri: bir manganez geliştirilmiş fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme çalışması. Can J Vet Res 2003, 67, 94-101. Clifford DH ve ark. Akupunktur üzerinde atropin kardiyovasküler etkileri, elektrostimülasyon ile batan, Köpeklerde Tsu San Li (St-36) at. J Vet Res 1977, 38, 845-9.